(Ürünün duvaİrın bölünüp parçalanmasını önlemesini sağlayıcı özelliği ile ilgili yapılan testler)
Yapılan ön testlerde,
izoBOZZ uygulanmamış duvar test edildiğinde 1.000 KG. basıncın altında kırılıp parçalandığı
görülmüştür.

izoBOZZ ile kaplanmış test duvarı 38 ton itme
kuvvetine sahip hidrolik prese yerleştirildi.
Duvarın merkezi basınç kuvvet noktasına göre
ayarlandı.
Basınç oluşturulmaya başlandı
1500 kg. basınca ulaşıldığında izoBOZZ ile
kaplı duvar içten kırıldı fakat parçalanmadı.
Bir üst resmin yakından görünümü
3200 kg basınca ulaşıldığında üstten görünüş
3200 kilo basınç uygulandığında duvarın alttan
görünüşü.
4500 kg. basınç uygulandıktan sonra duvarın
üstten görünüşü
4500 kg. basınç uygulamasından sonra ki
basınç uygulanan yüzey
4500 kg. basınç uygulamasından sonra ki
basınç uygulanan yüzey