Enerji insan hayatı için olmazsa olmaz ihtiyaçlardan biridir. Nüfus artışı, sanayileşme ve kentleşme
enerjiye olan talebi hızla artırmaktadır. Enerjiye olan ihtiyacın her geçen gün artması, enerji tüketimini de paralel
olarak artırmaktadır. Enerjide dışa bağımlı olan ülkelerden birisi de Türkiye’dir. Ayrıca artan enerji tüketimi,
ülke ekonomisin yanında insan ve çevre sağlığına da ciddi anlamda zarar vermektedir. Bütün bu sebeplerden
ötürü enerji tüketimini azaltmaya yönelik önemli bir uygulama olan ısı yalıtımı ortaya çıkmıştır. Isı yalıtımı
uygulamaları ile binalarda ısı kayıplarının önüne geçerek israfın oluşmasını engellenebilmektedir.

Konutlarda enerji verimliliği için alınabilecek önlemler; yalıtım yapılması, ısı köprülerinin oluĢumunun
engellenmesi, pencerelerden meydana gelen kayıpların önlenmesi, iklimlendirilen ortamın dıĢ hava ile
bağlantısının kesilmesi, gölgeliklerin kullanılması, bina giriĢlerinde çift kapı sistemi kullanılması olarak
sayılabilir.

Binalardaki ısı yalıtımının, enerji ve yakıt tasarrufunun yanında birçok faydası daha vardır. İnsan ve çevre sağlığı bunlardan birisidir. Çünkü ısı yalıtım uygulamaları ile tüketilen enerji miktarı azalacağından, zararlı gazların miktarı azalacak ve etkileri hafifleyecektir. Dolayısıyla daha sağlıklı ve konforlu bir ortam oluşacaktır.